شبکه های کامپیوتری

شرکت کات نت یکی از شرکت های متخصص در حوزه اجرای پروژه های پسیو شبکه می باشد. به همین منظور این شرکت پروژه های مختلف بزرگ و موفق را به مرحله اجرا رسانده و هم اکنون یکی از شرکتهای مطرح در زمینه پروژه های پسیو شبکه در شرق کشور می باشد. برخی از پروژه های پسیو شرکت کاوش امن ارتباط تاران به شرح ذیل می باشد:

وزارت اقتصاد (اداره دارایی مرکزی مشهد)

شرکت کات نت به عنوان پیمانکار دست دوم از شرکت پایا سیستم مرو متقبل پروژه اجرای سیستم پسیو شبکه اداره دارایی مشهد شد. در این پروژه و در فازی که در اختیار این شرکت بود از تجهیزات درجه یک شبکه استفاده گردید که برند و مقدار آن به شرح ذیل می باشد:

ترانکینگ لگراند(Legrand ) به همراه تمامی اتصالات : 395 متر

پریز برق و تلفن و شبکه برند لگراند : حدود 180 نود

کابل شبکه ، تلفن و برق برندهای لگراند، کرمان و افشارنژاد : حدود 10000 متر

درمانگاه آل نبی (ص )

در سال 1395 و در راستای ساخت درمانگاه آل نبی (ص) اجرای پروژه زیر ساخت شبکه این پروژه به شرکت کاوش امن ارتباط تاران سپرده گردید که در این پروژه از برندهای درجه یک روز دنیا در حوزه شبکه استفاده گردید و مقدار آن به شرح ذیل می باشد:

ترانکینگ لگراند (Legrand ) به همراه تمامی اتصالات : حدود 150 متر

پریز برق و شبکه و Voip : برند دتوایلر و اشنایدر (Datwyler , Schnider )

کابل شبکه UTP , SFTP , FFTP برند درجه یک سوئیسی دتوایلر Datwyler  به متراژ 5500 متر

کیستون ها و پچ پنل ها  : Datwyler و تجهیزات رک  PayaSystem

برخی دیگر از پروژه های پسیو

شرکت بتن ساز تربت – شرکت دردانه رضوی – شرکت کارتن سازی اطلس چناران – شرکت نگین صنعت – شرکت طلیعه پوشش بنا – شرکت اطلس