ایجاد شبکه

پارت دوم : نحوه ایجاد شبکه

در این اموزش قصد داریم چگونگی متصل کردن چندین سیستم یا لب تاپ اموزش بدیم . این اموزش مفید برای کسانی که قصد اتصال چندین لب تاپ یا سیستم را…