هارد

پارت نهم : نحوه اتصال هارد به DVR

اموزش نحوه اتصال این دو قطعه هارد به DVR در اینجا داریم برای مشاهده ویدیو و دنبال کردن اموزش ها اینجا کلیک کنید. به همین سادگی