هشتگ چیست؟

کاربرد هشتگ در شبکه های اجتماعی

کاربرد هشتگ در شبکه های اجتماعی امروزه هشتگ از پرکاربردترین ابزارهای تعامل در شبکه های اجتماعی است که کاربرد هشتگ در شبکه های اجتماعی مدلهای متنوعی دارد، علامتی که عمر آن به بیش از یک دهه می رسد. اگر از کاربران شبکه های اجتماعی باشید یا حتی در وب سایتهای میکروبلاکینگ فعالیت کنید، حتماً با …

کاربرد هشتگ در شبکه های اجتماعی Read More »